ISTORIC ŞI DESCRIERE

TEHNO INSTAL NORD vă oferă servicii de proiectare integrată şi consultanţă tehnică în domeniul construcţiilor civile şi industriale, instalaţiilor electrice, sanitare, termice, ventilare-climatizare, sistemelor de securitate şi reţelelor edilitare.

TEHNO INSTAL NORD s-a înfiinţat în anul 2002 (număr de înmatriculare J07/238/2002; C.I.F. : RO14834669) ca firmă cu capital românesc.

Obiectul principal de activitate conform certificat de înregistrare fiscal eliberat de Oficiul Registrul Comerţului -Botoşani este 711 - activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea.

Colectivul firmei noastre este format din personal cu experienţa în domeniu. În cadrul echipei noastre se regăsesc arhitecţi membri O.A.R., ingineri construcţii civile şi industriale membri A.I.C.P.S., ingineri specialişti instalaţii în construcţii membri A.I.I.R. cu autorizări obţinute de la autorităţile de reglementare în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale (A.N.R.E.), sistemelor de securitate (I.J.P., I.G.S.U.).

Profilul activităţii:
TEHNO INSTAL NORD este o firmă modernă şi dinamică de proiectare şi asistenţă tehnică în domeniul construcţiilor civile, industriale, agrozootehnice şi reţelelor edilitare, combinând talent şi experienţă cu cunoştinţe şi abilităţi actuale.
Structura de proiectare multidisciplinară este flexibilă şi capabilă să acopere toate stadiile proceselor pe fiecare domeniu în parte, de la proiectare preliminară şi de clasă, de la concept până la proiectare, urmărire de execuţie şi documentaţie "as built".

Un proiect de execuţie este format din următoarele specialităţi:
- arhitectură
- structură de rezistenţă
- instalaţii electrice, sanitare, termice, ventilare-climatizare, securitate
- racordare la reţele edilitare

Obiectivul nostru:
Misiunea noastră este de a concepe şi elabora la cheie proiecte de arhitectură, construcţii, instalaţii şi reţele edilitare, de a oferi servicii profesionale şi complete de proiectare venind în întâmpinarea nevoilor şi cerinţelor clienţilor şi de a le oferi soluţii armonizate ce nu generează costuri investiţionale, de metenanţă şi exploatare în timp ridicate.

Asigurarea calităţii:
În diferenţierea de concurenţă, valoarea hotărâtoare o au calitatea şi preţul raportate la costurile de mentenanţă şi exploatare în timp. Satisfacerea cerinţelor beneficiarilor, armonizarea cu normele internaţionale, procesele de proiectare şi etapele sunt certificate conform standardelor internaţionale ISO 9001/14001/18001 . Societatea noastră a implementat şi certificat un sistem integrat de :
- asigurare a calităţii conform ISO 9001:2008
- management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004)
- management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform OHSAS 18001:2007